צרו קשר

תרופות מחוץ לסל

הכיסוי הוא עבור תרופות להן נזקק המבוטח:

  • שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי)
  • שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל
  • במקרים בהם ההתוויה הקבועה בסל שונה מהצורך הנדרש למבוטח
  • כיסוי לתרופות יתום (תרופות למחלות נדירות)
  • כיסוי לתרופות שלא אושרו לשימוש הנדרש לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי (OFF LABEL) – לכל מחלה כהגדרתם עפ"י תנאי הפוליסה
  • כיסוי לתרופות שאושרו לצורך הנדרש למבוטח בישראל, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ , נורבגיה, איסלנד, באחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני מאי 2004 או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי (EMEA)

הכיסוי ניתן בשני רבדים:

  1. רובד ראשון – סכום ביטוח של 1 מיליון ₪. ההצטרפות לרובד זה של החברים ובני משפחתם היא וולונטרית ומממומנת באופן אישי, כפוף למילוי וחתימה על טופס הצטרפות והצהרת בריאות. (כפוף לחיתום של המבטח)
  2. רובד שני – סכום ביטוח נוסף של 1 מיליון ₪ (מעבר ל-1 מיליון ₪ של הרובד הראשון) רובד זה ממומן ע"י הר"י עבור כל החברים
    בני המשפחה יכולים להצטרף באופן וולונטרי ובמימון אישי

הכיסוי ברובד השני יינתן לאחר מימוש של 1 מיליון ₪ מתוך הרובד הראשון, או ממבטח אחר, או גורם אחר, על פי תנאים שלא יפחתו מהתנאים המפורטים ברובד הראשון.
עובדי שירותי בריאות כללית המבוטחים בביטוח "כללית מושלם לעובד" באמצעות חברת דקלה, הכולל ביטוח תרופות, אינם צריכים לרכוש רובד ראשון.
כל מי שיש לו ביטוח תרופות זהה או טוב יותר מביטוח "כללית מושלם לעובד" אינו צריך לרכוש רובד ראשון.

 

פרמיה שנתית למשפחה (בן/ת זוג וילדים עד גיל 25)
  גיל הרופא 
  עלות שנתית למשפחה לרובד ב' בלבד  
  עלות שנתית למשפחה לרובד א'+ב' 
עד 50   103.88 ₪   214.39 ₪
50-65   138.14 ₪   365.78 ₪
66+   149.19 ₪   663.05 ₪
פרמיה לבודדים/משפחה חד הורית
גיל הרופא   עלות שנתית למשפחה לרובד ב' בלבד     עלות שנתית למשפחה לרובד א'+ב' 
עד 50   56.36 ₪   92.83 ₪
50-65   56.36 ₪   138.14 ₪
66+   56.36 ₪   265.22 ₪
  עלות שנתית לילד בגיל 25-40    61.88 ₪  
פרמיה לבודדים/משפחה חד הורית
גיל הרופא   עלות רובד א' לרופא בלבד    
עד 50   36.47 ₪  
50-65   81.78 ₪  
66+   208.86 ₪  

 

* הפרמיות צמודות למדד נובמבר 2016, 12231 נק'
 

 

לפרטים בכל נושא הבריאות והסיעוד ניתן לפנות בטלפון 03-6380452