צרו קשר

תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות ומחלות קשות

ביטוח זה מיועד לרופאים, אשר בתקופת קרות מקרה הביטוח היו פעילים בעבודה בשכר.

פירוט הכיסויים וסכומי הביטוח:

כיסויים סכום פיצוי
מוות מתאונה 120,000 ₪
100% נכות צמיתה מתאונה 120,000 ₪ יחסית לאחוזי הנכות
אי כושר מלא/זמני מתאונה 600 ₪ לשבוע ועד 104 שבועות בהגיע המבוטח לגיל 67
אי כושר חלקי/זמני מתאונה לפחות 25% נכות בהתאם לאחוזי אי הכושר לעבודה
פטירה ממחלת סרטן או מחלות לב 20,000 ₪

סה"כ תגמולי הביטוח במצטבר כתוצאה ממחלה, תאונה או מוות לא יעלו על 120,000 ₪.

נשמח לתת פרטים נוספים אודות התכניות השונות בטלפון 03-6380452