צרו קשר

אחריות מקצועית רפואית

מדנס מובילה זה 30 שנים את תחום האחריות המקצועית הרפואית  במסגרת ביטוח זה, ניתנים למבוטחים שירותים יחודיים לניהול סיכונים ברפואה לשם צמצום הסיכון לפגיעות במטופלים וכן מוענק שירות לניהול התביעות המוגשות נגד המבוטחים, בגין האחריות המקצועית המכוסה.
 
ביטוח האחריות המקצועית מכסה חבות ישירה או שילוחית של המבוטח הנובעת מתביעה כתוצאה מנזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות שנגרמו על ידי, או נטען שנגרמו על ידי פעולה רשלנית, הפרה של חובה מקצועית, טעות או השמטה שבוצעו על ידי המבוטח בעיסוקו המקצועי המורשה, במסגרת מתן השירותים הרפואיים או הפארא-רפואיים בפרקטיקה הפרטית שלו.

שירותים משפטיים

הפוליסה כוללת בנוסף, שירותי הגנה משפטית בהליכים משמעתיים ובהליכים פליליים, לרבות בהליכים פליליים המתנהלים כנגד המבוטח ואשר מקורם בחוק איסור לשון הרע ו/או בחוק הגנת הפרטיות - הכל בקשר עם העיסוק המקצועי המבוטח.

היקף הכיסוי

במסגרת הפוליסה מכוסה פעילותו המקצועית של המבוטח 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה, בכל רחבי העולם, למעט ארה"ב וקנדה והמדינות הכפופות לחוקיהן. כיסוי פעילות מחוץ למדינת ישראל יינתן רק במקרה של פעילות זמנית / אקראית שלא במסגרת חוזית כלשהי.
 

המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה

 


רופאים נכבדים, הכנו לנוחיותכם מדריך שיסייע לכם להתמצא במבוכי האחריות המקצועית.
אנו מקווים שלא תזדקק/י למדריך זה, אך ממליצים לך לעיין בו "על כל צרה שלא תבוא"

המדריך לרופא - במבוכי האחריות המקצועית


 

 

 

לפרטים על ביטוח אחריות מקצועית רפואית ניתן לפנות בטלפון 03-6380480