צרו קשר

אובדן רישיון

ביטוח אובדן רישיון לרופא הינה תוכנית המאפשרת לרופא לקבל הכנסה במקרה של שלילת רישיון *
 
*שלילת רישיונו של המבוטח ע"י הרשויות המוסמכות לכך כתוצאה מהפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב שמקורו:

  • רשלנות
  • מחדל
  • טעות
  • או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו או משלח ידו

סכומי הפיצוי - סכום פיצוי חודשי ע"ס 8,000 ₪ שישולם במשך תקופת שלילת הרישיון לתקופה של 24 חודשים. סכום הפיצוי לא יעלה בשום מקרה על 75% מהכנסתו החודשית הממוצעת של המבוטח ב – 12 החודשים שקדמו ליום קרות מקרה הביטוח.


סכום פיצוי חודשי
פרמיה שנתית
8,000 ₪ 201 ₪
16,000 ₪ 404 ₪

 

 

 

 

לפרטים ביטוח אובדן רישיון ניתן לפנות בטלפון 03-6380386